việt nam vs malaysia

U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Chiến thắng đầu tay cho thầy Gong và hơn thế nữa?【việt nam vs malaysia】