việt nam thắng syria

Việt Nam vừa thắng Syria, báo Hàn đã “lo” về trận bán kết【việt nam thắng syria】:Theo Yonhap, huấn lu