Cua-rơ Hà Lan phải cấp cứu tại Tour de France

Cua-rơ Hà Lan phải cấp cứu tại Tour de France

Theo Eurosport, Kruijswijk gặp nạn sau sự cố với Martijn Tusveld của đội Team DSM. Va chạm nghiêm tr