morata

morata

Morata, Kante lập cng, Chelsea đnh bại cựu vương【morata】:Nhờ 2 pha lập công của Morata và Kante, Che