West B-Domas đã phá cửa wu lei để thay thế phương Tây 1-2 bằng Herona đảo ngược Mimpi Main Sepak Bola 2D

West B-Domas Breaking the Door Wu Lei Bench 1-2 đã bị Herona đảo ngược [Mimpi Main Sepak Bola 2d]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 11: lúc 4 giờ ngày 21 tháng 11, vòng 13Cuộc thi, người Tây Ban Nha là 1-2 bởi Herona