Cristiano Ronaldo đã nói với chính Teng Hah để đăng bản xem trước được trình bày: Tôi đã chuẩn bị Kampung Bola99

Cristiano Ronaldo nói với chính Teng Hah để đăng một bản xem trước được trình bày: Tôi đã chuẩn bị [Kampung Bola99]: Báo cáo thể thao vào ngày 7 tháng 8: Đối với Ronaldo, bây giờ tình huống của anh ấy khá xấu hổ.Và nếu bạn ở trong đội, Ronaldo