Quang Hải, Văn Hậu tiếc vì lỡ dịp hiến máu do mới khỏi Covid-19

Quang Hải, Văn Hậu tiếc vì lỡ dịp hiến máu do mới khỏi Covid-19

Mới khỏi Covid-19, Quang Hải cùng Văn Hậu vẫn dự sự kiện hiến máu nhân đạo