Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là “đồ ngốc”

Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là “đồ ngốc”

Chết cười với phiên bản cục súc của Modric – cầu thủ vốn nổi tiếng với hình ảnh lãng tử hào hoa trên