Brazil từ chối đá lại trận Argentina

Brazil từ chối đá lại trận Argentina

Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ednaldo Rodrigues muốn đàm phán với FIFA để hủy trận đá lại với Argentina thuộc