Đinh Phương Thành nén đau hoàn thành phần thi xà kép Olympic Tokyo 2020

Đinh Phương Thành nén đau hoàn thành phần thi xà kép Olympic Tokyo 2020

Trong ngày 24/7, thể dục dụng cụ Việt Nam ra quân với Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép và Lê Than