MU đề nghị mới De Jong, Chelsea mua Araujo

MU đề nghị mới De Jong, Chelsea mua Araujo

MU đưa đề nghị mới ký De Jong, Chelsea hỏi mua Araujo, PSG xong thỏa thuận Mukiele là những tin bóng