Công Phượng cưới vợ

Công Phượng cưới vợ

Công Phượng giữ kín địa điểm tổ chức lễ cưới. Lượng khách mời cũng giới hạn. Bên cạnh tiệc ở TP HCM,