Indonesia muốn đăng cai Asian Cup 2023

Indonesia muốn đăng cai Asian Cup 2023

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16.6 đến 17.7.2023. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu sẽ tổ chức tại