Văn Đức sắm “siêu xe” cho con gái, hào hứng cùng con lái thử

Văn Đức sắm “siêu xe” cho con gái, hào hứng cùng con lái thử

Văn Đức cưỡi “siêu xe” dưới sự hỗ trợ của con gáiTrong video, Văn Đức ngồi trên chiếc xe máy mini đồ