CĐV MU xác nhận sẽ biểu tình lớn hơn nữa ở mùa giải tới

CĐV MU xác nhận sẽ biểu tình lớn hơn nữa ở mùa giải tới

Trên mạng xã hội, một nhóm CĐV MU xác nhận sẽ còn biểu tình