Fan Liverpool xông thẳng vào “hang ổ” của Barcelona và troll Messi cùng đồng đội không thương tiếc

Fan Liverpool xông thẳng vào “hang ổ” của Barcelona và troll Messi cùng đồng đội không thương tiếc

14 năm trôi qua kể từ đêm Istanbul diệu kỳ, Liverpool mới lại được bước lên đỉnh cao nhất của bóng đ