Cựu sao Arsenal bị tố ngoại tình với người chuyển giới

Cựu sao Arsenal bị tố ngoại tình với người chuyển giới

Alejandra Salinas, mẫu ảnh cho nhiều tạp trí tại Mexico, mới đây đã đăng tải toàn bộ nội dung của bu