14 vòng liên tiếp của La Liga gắn liền với sự khác biệt thứ hai trong lịch sử của đội.

14 vòng liên tiếp của La Liga đã liên kết sự khác biệt thứ hai trong lịch sử của đội [Chú thích Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 9: Người Tây Ban Nha thua Atletico Madrid 1-2 tại nhà.Mùa này, Western Armor bắt đầu 4 vòng. Sau khi chiến dịch này, người Tây Ban Nha đã ở La Liga