Thuyền trưởng cũng đến?Henderson đã triệu tập đội trưởng Premier League để mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về Super Bandarbola châu Âu

Thuyền trưởng cũng đến?Henderson đã triệu tập đội trưởng Premier League để mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về Giải vô địch châu Âu [Bandarbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 4: Phóng viên thư Mike Keegan NewQuyền.