Asiad 19 được dời sang tháng 9/2023

Asiad 19 được dời sang tháng 9/2023

Theo Uỷ ban Olympic châu Á (OCA), lịch trình mới là kết quả từ nhiều cuộc họp với Uỷ ban Olympic Tru