Army Games 2021 khai mạc hôm nay

Army Games 2021 khai mạc hôm nay

Trong ngày 22/8, một số môn thi chính thức tiến hành thi đấu. Sáng 22/8, tại Quân cảng của Hạm đội T